Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 01.03.2024

Invoering
Welkom bij Machtighoog. Uw privacy is belangrijk voor ons. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij uw gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen wanneer u onze website bezoekt en gebruik maakt van onze diensten, met name wanneer u een afspraak maakt voor onze hoogwerkerdiensten.

Gegevensbeheerder
Machtighoog is de gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor uw persoonlijke gegevens die via onze website worden verzameld.

Informatie die we verzamelen
Wanneer u ons formulier gebruikt om een afspraak te maken, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:
• Contactgegevens (zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer)
• Specifieke eisen of voorkeuren die u aangeeft voor de hoogwerkerservice

Doel van de gegevensverwerking
De via ons afsprakenformulier verzamelde gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:
• Om uw hoogwerkerdiensten te regelen en te bevestigen
• Om te reageren op uw vragen en serviceverzoeken
• Houd u met uw toestemming op de hoogte van speciale aanbiedingen en updates
• Om onze diensten en website-ervaring te verbeteren

Wettelijke basis voor verwerking
De verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming, gegeven bij het versturen van het afspraakformulier.

Dataretentie
Uw persoonlijke gegevens worden slechts bewaard zolang als nodig is om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor ze zijn verzameld, in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren van gegevens.

Uw rechten onder de AVG
Op grond van de AVG heeft u verschillende rechten, waaronder:
• Recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens
• Recht op rectificatie
• Recht op verwijdering
• Recht op beperking van de verwerking
• Recht op gegevensportabiliteit
• Recht van bezwaar

Dataveiligheid
Wij implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te garanderen dat past bij het risico, in overeenstemming met de AVG.

Gegevens delen en overbrengen
Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, behalve indien dit nodig is om aan uw verzoeken te voldoen of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Gegevens kunnen worden doorgegeven naar landen buiten de EU, waar wij een passend niveau van gegevensbescherming garanderen.

Wijzigingen in dit beleid
We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken. De laatste versie wordt altijd op onze website geplaatst.

Contact details
Voor vragen of opmerkingen over dit beleid of uw gegevens kunt u contact met ons opnemen via: info@machtighoog.nl

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie zal altijd beschikbaar zijn op onze website.
Wij raden u aan om ons privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Bedankt voor uw vertrouwen in Machtighoog. Wij zorgen er altijd voor dat uw privacy wordt gerespecteerd en dat uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld.